Barion Pixel

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 

A Lightmotiv Stúdiót a Lightmotiv Studio Kft. üzemelteti :
Lightmotiv Studio Kft.
Székhely, postacím: 1094 Budapest, Tompa u. 19. al.
Adószám: 27103405-1-43
Honlap: www.lightmotiv.hu
Képviselő: Ziegler Stefan
E-mail: lightmotivcenter@gmail.com
Tel.: +36 20 366 6382  

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lightmotiv Stúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Érintettek (a továbbiakban: Érintett) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Lightmotiv Stúdió és Érintett a továbbiakban együttesen: Felek.

Az ÁSZF minden szolgáltatásra vonatkozik, amelyet az Érintett igénybe vehet a Lightmotiv Stúdióban.

Általános információk:

 • A Lightmotiv Stúdiót a Lightmotiv Studio Kft. üzemelteti a Motibro online rendszer igénybevételével:  www.motibro.com A vásárlás a Stúdióban személyesen lehetséges: készpénzzel vagy bankkártyával, illetve bizonyos esetekben átutalással.

 • Az Érintett a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató - GDPR -  feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

 • A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.

 • Az árak forintban értendők.

 • Az igénybevett szolgáltatás névértékét az Érintett a Lightmotiv Studio Kft. részére fizeti meg.
  A banki átutaláshoz szükséges információk:
  Lightmotiv Studio Kft., CIB Bank , Számlaszám: 10702404-71762225-51100005

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni annak a szolgáltatást igénybe vevő nevét, továbbá, hogy pontosan milyen szolgáltatás díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát a megadott címre küldjük.

Napijegyek, bérletek igénybevétele:

 • A Bérlet és/vagy napijegy érvényessége minden esetben az árak/áraink leírásnál találhatóak. 

 • A Bérletet a meghatározott időszakon belül lehet felhasználni. Amennyiben ezen időszak alatt nem került felhasználásra, úgy nem áll módunkban az értékét visszafizetni. 

 • A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Érintett és a Lightmotiv Stúdió között létrejött szerződés megszűnik.

 • Az aktuális bérletkonstrukciókról és azok részleteiről, a Lightmotiv stúdióban ill. a www.lightmotiv.hu oldalon tájékozódhat. 

 • A Lightmotiv stúdió látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: www.lightmotiv.hu 

Tanfolyamon, programon való részvétel feltételei:

 • A tanfolyamok, programok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a meghirdetésekor közzétett részletek szerint.

 • Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalom előtt köteles rendezni.

 • A lemondási feltételek

  • A  program vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét az Érintett elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető

  • A program vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.

 • Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a Lightmotiv Studio mondja le, a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra. 

 • A tanfolyamra, programra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: www.lightmotiv.hu 

Online bankkártyás fizetések

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

További rendelkezések:

 • A Lightmotiv Studio jogosult az Érintettek részére hírlevelet küldeni, amennyiben az Érintett a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez hozzájárult.

 • A Lightmotiv Studio nem köteles ellenőrizni, hogy az Érintett által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e.

 • A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Lightmotiv Studio munkatársaihoz a lightmotivcenter@gmail.com email címen

 • Az Érintettek panaszügyintézése írásban történik az lightmotivcenter@gmail.com e-mail címen.

 • A Lightmotiv Studioval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 • A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Érintett és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

 • A jelen ÁSZF az Érintettekre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjed ki.

 • Jelen ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató - GDPR - a www. lightmotiv.hu honlapon megtekinthető. 

 • Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Lightmotiv Studio hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energia szolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Lightmotiv Studio kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior és annak közvetlen következménye akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

 • A Ligtmotiv Studio bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

Érvényes: 2020. január 6-tól visszavonásig vagy módosításig.